Diş Hastanesi , Dentopia Bahçelievler ve Bahçeşehir Hastaneleri

Online Randevu

Ağız Diş, Çene Cerrahisi (20 lik Diş )

cerrahi-2Ağız boşluğu içinde yer alan yumuşak dokuyu (yanak, damak, dil, dudak gibi) ve sert dokuları (dişler, kemikler) ilgilendiren her türlü rahatsızlığın teşhisini ve cerrahisini lokal anestezi, genel anestezi veya sedasyon anestezisi altında operasyonlar yaparak gerçekleştiren bölümümüzdür.

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi kapsamında ;

1 Diş çekimi

2 Gömük ve komplikasyonlu dişlerin çekimi

3 Sürmemiş dişlerin çekimi ya da üzerinin açılması(ortodontik tedavi amaçlı)

4 İmplant cerrahisi

5 Ağız içi, dil, dil altı, yanak ve damakta oluşan kist ve enfeksiyonların(abselerin) tedavisi

6 Diş köklerinde oluşan kistlerin tedavisi (kök ucu rezeksiyon tedavisi) sayılabilir.

 

İmplant yerleştirilmesi için gereken kemik hacminin (yoğunluğunun) yetersiz olduğu durumlarda uygulanan cerrahi müdahaleler ise;

1 Ogmentasyon (kemik ilavesi)

2 Split cerrahisi (kemik genişletilmesi)

3 Sinüs lifting (Greft ve membrane gibi biyomateryaller kullanılarak sinus zarının yukarı kaldırılması) olarak sıralanabilir.

Görseller ; Gömük diş,  apikal rezeksiyon,  sinus lifting ,  split cerrahisi, ogmentasyon (animasyon ya da çizim halleri)

 

Yirmilik-yaş-dişlerin-çekilmesi-gerekir-mi

Dr. Volkan ARICI / İmplantoloji Uzmanı
Diş hekimi korkusu hemen hemen herkeste düşük yada ileri düzeyde de olsa bulunmaktadır. Bu korkunun belkide en büyük kaynağını 20 yaş dişleri oluşturmaktadır. İnsanoğlunun 20 yaş dişleri ile probleminin kaynağına inerken genetik ve tarihsel kavramlar üzerinde durmamız gerekiyor.

Tarih öncesi dönemlerde, insanoğlu avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürdüğü zamanlarda diyetimizi az pişmiş ya da pişmemiş, et, sebze, meyve, çeşitli bitkiler ve kökler oluşturmaktaydı. Buna bağlı olarak, o zamanlarda doğan çocuklar böyle sert besinlerle beslendiğinden çene gelişimlerini tamamlamakta ve çeneleri tüm dişlerin tamamen çıkabilmesi için uygun hale gelmekteydi. O zamanlar da insanların 20 yaş dişleri vardı fakat çene gelişimleri yeterli olduğundan, diğer dişler gibi tamamen sürebilmekte ve fonksiyon görebilmekteydi. İnsanlık geliştikçe aldığımız besinler yumuşadı.Bu yumuşamaya bağlı olarak çenelerimiz daha az gelişime ihtiyaç duymaya başladı. Böylelikle artık 20 yaş dişleri ya oluşmamaya ya da oluşmasına rağmen çıkamamaya başladı ve bu durum nesilden nesile aktarıldı.İşte günümüzde gömük ya da yarı gömük kalan 20 yaş dişlerinin sebebi bu genetik değişikliktir. 20 yaş dişleri şekil olarak diğer dişlerden farklı olup insandan insane hatta birbireyde dişten dişe farklılık göstermektedir. Bazıları tek köklü olabildiği gibi 6-7 köklü olarak gelişmiş büyük 20 yaş dişleriyle de karşılaşılabilmektedir.Bu farklılıktan ötürü 20 yaş dişlerinde oluşabilecek çürüklerde dolgu yapılabilmesine rağmen, kanal tedavisi uygulamaları genellikle imkansızdır. 20 yaş dişleri pozisyonları itibariyle de birkaç gruba ayrılırlar ve çekilip çekilmemelerine de bu şekilde karar verilir.

20-yas-disleri-hangi-durumlarda-cekilmelidir-4283862_2172_o

Düzgün Sürmüş 20 Yaş Dişleri

Diğer dişler gibi düzgün bir şekilde sürebilmiş ve çiğneme fonksiyonuna katılabilen 20 yaş dişleridir. Hastaların %20-30’unda görülebilirler. Çok ciddi çürükler yada diş eti problemleri dışında çekilmesine çoğunlukla gerek duyulmaz.

 

-Yarı Gömük 20 Yaş Dişleri

Belli  bir kısmı ağız içine açılabilmiş, geri kalan kısmı gömük kalmış dişlerdir. Genellikle rahatsızlık veren grup budur. Dişin gömük kalmasına sebebiyet veren diş eti çoğunlukla iltihaplanır ve abse oluşumuna gidebilir. %50’lik hasta bu gruba girmektedir. Çekilmeleri gerekmektedir.

 

-Tam Gömük Dişleri

Tam olarak  gömük kalmış  ağız içerisinde hiç görünmeyen dişlerdir. Eğer dişdizimini bozuyorlarsa, komşu dişlere zarar veriyorlarsa çekilmesi gerekebilir. Eğer böyle zararlar oluşturmuyorsa çekilmesi şart değildir. Yeni teknik ve ilaçların gelişmesi ile 20 yaş çekimleri kabus olmaktan çıkmaktadır. Hastanın sigara kullanımı ve operasyon sonrası bakımı da oldukça önemlidir. 20 yaş diş çekimi cerrahi bir işlem olup, kolay da geçse hafife alınmamalı ve hekimin tavsiyelerine harfiyen uyulmalıdır. Özellikle alt çenede çekilen bir 20 yaş dişinde, operasyon sonrası bir miktar ağrı ve şişlik olabilmekte, ancak bu durum çeşitli ağrı kesici ve şişlik önleyici ilaçlarla control altına alınabilmektedir.

Unutulmaması gereken, her 20 yaş dişinin çekilmesi gerekmediği, çekilmesi

gereken her 20 yaş dişi de zor olmadığı gerçeğidir.